Verspreidingsatlassen

Verschenen (voorlopige) verspreidingsatlassen

 

Aukema, B. & D.J. Hermes 2016. Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel IV: Pentatomorpha I
B. Aukema & D.J. Hermes 2014. Prijs € 15,-
Deel vier in deze serie behandelt de 118 soorten van de schorswantsen Aradidae (7 soorten), bodemwantsen Lygaeidae (98), amarantwantsenPiesmatidae ( 3), steltwantsen Berytidae (9) en vuurwantsen Pyrrhocoridae (1). De soortteksten geven informatie over verspreiding, habitat en ecologie, status en literatuur. Net als in het vorige deel wordt op kaart de verspreiding in Nederland voor en vanaf 1980 gegeven en wordt de aan- of afwezigheid in alle Europese landen getoond. De fenologie, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, staat geïllustreerd met een diagram.  


Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen deel 1 tot 4
Prijs € 25,-
De eerste vier delen van de wantsenatlas behandelen de verspreiding van zo’n 550 soorten wantsen. De soortteksten geven informatie over verspreiding, habitat en ecologie, status en literatuur. Op kaart wordt de verspreiding in Nederland voor en vanaf 1980 gegeven en wordt de aan- of afwezigheid in alle Europese landen getoond. De fenologie, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, staat geïllustreerd met een diagram.;

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel III: Cimicomorpha II (Miridae)

B. Aukema & D.J. Hermes 2014. Prijs € 10,-

Een lijvig werk met verspreidingsoverzichten van de grote groep van de bloemwantsen (Miridae). In totaal worden 240 soorten behandeld, waarbij de nadruk ligt op de verspreiding in Nederland. Ook is per soort een Europese kaart opgenomen. Een mooie tekening van Jeroen de Rond illustreert iedere subfamilie. 

 

Verspreidingsatlas Nederlandse boktorren (Cerambycidae)

Teunissen, A.P.J.A., 2009. Prijs € 15,-

Verspreidingskaarten en diagrammen van de fenologie van 87 inheemse soorten boktorren, met informatie over levenswijze, habitat, status en de beste manieren om de soorten te vinden. De atlas laat zien dat een aantal soorten bijna geheel uit Nederland is verdwenen, maar ook dat een aantal soorten zich uitbreidt, onder meer door verbeterd bosbeheer. Daarnaast is het waarschijnlijk dat enkele zuidelijke soorten gaan profiteren van de warmere zomers. Door publicatie van deze atlas en Entomologische Tabel numer 2 over boktorren zal het aantal waarnemingen komende jaren vermoedelijk toenemen. Direct na het verschijnen van de atlas is onze fauna al verrijkt met nog drie soorten.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten (Isopoda, Chilopoda, Diplopoda)

Berg, M.P., M. Soesbergen, D. Tempelman & H. Wijnhoven, 2008. Prijs € 12,50

Eind 2008 is de verspreidingsatlas van de Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten verschenen. Dit boekwerk geeft een overzicht van de habitat, ecologie, verspreiding en status van 132 Nederlandse soorten. Naast enkele inleidende hoofdstukken over de algemene levenswijze van de verschillende groepen, het determineren en prepareren is er ook een complete checklist opgenomen.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse kokerjuffers (Trichoptera)
Higler, L.W.G., 2008. Prijs € 15,- 

Dit boekwerk geeft informatie over de ecologie, biotopen en verspreiding van alle 181 Nederlandse soorten kokerjuffers. Per soort wordt een vliegtijddiagram en een kaart van de verspreiding in Nederland en Europa gegeven. De Nederlandse gegevens zijn gebaseerd op een bestand van meer dan 38.000 waarnemingen. Naast enkele korte inleidende hoofdstukken bevat het boekje ook een checklist en een complete lijst van de op Nederland betrekking hebbende literatuur.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel II: Cimicomorpha I (Tingidae, Microphysidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae & Reduviidae)

Aukema, B. & D.J. Hermes, 2006. Prijs € 10,-
De EIS-werkgroep wantsen wordt gecoördineerd door Barend Aukema. De werkgroep is zeer actief met het verzamelen en publiceren van verspreidingsgegevens. Dit boekje is het tweede deel van een vijfdelige serie over de verspreiding van de Nederlandse wantsen. Deel II van de verspreidingsatlas van de Nederlandse wantsen behandelt de Cimicomorpha, met uitzondering van de familie Miridae, die in deel III aan bod zal komen. Het betreft de families Tingidae, Microphysidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae en Reduviidae.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel I: Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha & Leptopodomorpha

Aukema, B., J.G.M. Cuppen, N. Nieser & D. Tempelman, 2002. Prijs € 10,-
Het eerste deel van de verspreidingsatlas van de Nederlandse wantsen behandelt de water- oppervlakte- en oeverwantsen. Deze verspreidingsatlas biedt meer dan de titel suggereert. Voor elke familie wordt namelijk ook een algemene bespreking gegeven over het aantal soorten, de ecologie en biologie. De teksten over de soorten behandelen identificatie, verspreiding, habitat en ecologie, status en literatuur.

 

Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Apidae)

Peeters, Th.M.J., I.P. Raemakers & J. Smit, 1999. Niet meer leverbaar op papier, wel als PDF.
Deze voorlopige atlas was destijds bedoeld als basis voor de inventarisaties van de volgende jaren, die in 2012 zouden leiden tot het boek De Nederlandse bijen.

 

Voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen (Syrphidae)

NJN, 1998. EIS - Nederland, Leiden & NJN, 's-Graveland. Niet meer leverbaar
Publicatie van deze voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen was het startschot voor een landelijk inventarisatieproject, dat in 2009 zou leiden tot het boek De Nederlandse zweefvliegen.

 

Verspreidingsgegevens van de Nederlandse libellen

Wasscher, M., R. Ketelaar, M. van der Weide, A. Stroo, V.J. Kalkman, N. Dingemanse, H. Inberg & I. Tieleman, 1995 NJN, JNM, NLO & EIS - Nederland, Leiden. Niet meer leverbaar.
De voorloper van het in 2002 verschenen boek De Nederlandse libellen.

Bestellen

* Required

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 
doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

donateur

Word voor € 22,50 donateur en ontvang Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen

Ja Ik word donateur

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
(+31) 071 7519314
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres
Vondellaan 55 
2332 AA Leiden