Vlinders

Werkgroep vlinderfaunistiek

De Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) bestaat sinds 2002. De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over het voorkomen van vlindersoorten in Nederland, niet alleen van macronachtvlinders, maar ook van microvlinders en dagvlinders. 

De verspreidingsgegevens (waaronder soortnaam, stadium, plaats, datum en waarnemer) zijn opgeslagen in een databank, Noctua, die ruim 3 miljoen waarnemingen telt. Dit aantal groeit nog steeds snel, dankzij de hulp van een groot aantal medewerkers. Deze medewerkers komen zowel uit de kring van De Vlinderstichting als van de secties Snellen en Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV). De databank is een gemeenschappelijk bezit van De Vlinderstichting en de WVF; het beheer wordt verzorgd door de WVF. 

Natuurlijk is niet alleen het verzamelen en opslaan van gegevens het doel van de WVF, maar ook het gebruik ervan. Iedere particuliere vlinderaar kan (gratis) informatie krijgen over bijvoorbeeld de vlinderfauna van een gebied, de mate van zeldzaamheid en de voor- of achteruitgang van soorten. De databank vormt ook de basis van de informatie op de website 
Vlindernet en Microlepidoptera. Daarnaast werd de databank gebruikt bij de jaarlijkse rapportage over bijzondere waarnemingen door de secties Snellen en Ter Haar in het NEV-tijdschrift Entomologische Berichten.

Bestuur

Willem Ellis (databankbeheer en contactpersoon) 
E-mail: 
wnellis@bladmineerders.nl 

Erik van Nieukerken (voorzitter) 
Naturalis Biodiversity Center
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
Tel: 071-5687682 
E-mail: 
erik.vannieukerken@naturalis.nl 

Henk Hunneman (secretaris; namens Sectie Ter Haar) 
E-mail: 
h.hunneman.upcmailnl 

Maurice Jansen (namens Sectie Snellen) 
Appelgaard 9 
4033 JA Lienden 
Tel: 0344-603758 
E-mail: 
m.g.m.jansen@minlnv.nl 

Klaas Kaag 
E-mail: 
klaas.kaag@hetnet.nl 

Frans Groenen (namens Sectie Snellen) 
E-mail: 
groene.eyken@chello.nl 

Rob de Vos 
Naturalis Biodiversity Center
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
Tel: 071-5687304 
E-mail: 
rob.devos@naturalis.nl 

Cees Gielis 
Mr. Haafkensstraat 36 
4128 CT Lexmond 
Tel: 0347-341555 
E-mail: 
Pterophoridae@gmail.com 

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 
doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

Tentakel

Wilt u in het vervolg onze nieuwsbrief Tentakel ontvangen? Meldt u dan hieronder aan.
* Required

donateur

Word voor € 22,50 donateur en ontvang Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen

Ja Ik word donateur

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
(+31) 071 7519314
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres
Vondellaan 55 
2332 AA Leiden