Wantsen

Hemiptera - Wantsen

De EIS-werkgroepen wantsen doet onderzoek aan de faunistiek en ecologie van de Nederlandse Heteroptera. In Nederland zijn 634 gevestigde soorten waarvan 45 aquatisch, 19 levend op het oppervlak en 565 terrestrisch (Aukema, 2015). 

De werkgroep bouwt onder andere een databestand op van waarnemingen van de Nederlandse soorten. Een deel van deze waarnemingen is inmiddels in twee verspreidingsatlassen gepubliceerd (zie publicaties). Deze boekjes maken deel uit van een geplande vijfdelige serie over de verspreiding van de Nederlandse wantsen. 

Wie waarnemingen wil bijdragen kan deze opsturen naar EIS Nederland, dan wel invoeren op waarneming.nl. Het wordt zeer op prijs gesteld als waarnemingen vergezeld gaan van foto's want alleen waarnemingen met bewijsfoto worden opgenomen in het databestand.

Publicaties

 Aukema, B. & D. Hermes, 2018. Het wantsenproject 2017-2018: een tussenbalans.

Aukema, B. 2017. Naamlijst Nederlandse Heteroptera. Versie 1-5-2017

Aukema, B. & D. Hermes, 2016. Checklist wantsen van de waddeneilanden. Versie 1-4-2016.

Aukema, B. & D.J. Hermes, 2014 Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel II: Cimicomorpha II: 1-296
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden 

Aukema, B. & Th. Kiewiet, 2014 De wants Jalla dumosa na 45 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Pentatomidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 43: 9-15 

Aukema, B., 2014 Wantsen op licht. In: Natuurstudie in De Kaaistoep. Verslag 2013. 19e onderzoeksjaar (Th. Peeters, A. van Eck & T. Cramer, red.): 53-57 Uitgebreid overzicht

Coördinator

Berend Aukema 
E-mail: baukema@hetnet.nl 

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 
doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

Tentakel

Wilt u in het vervolg onze nieuwsbrief Tentakel ontvangen? Meldt u dan hieronder aan.
* Required

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
(+31) 071 7519314
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres
Vondellaan 55 
2332 AA Leiden