SnailSnap: met pensioen


 

Deze app is met pensioen. Waarnemingen met foto van slakken zijn uiteraard nog steeds welkom. Voer ze in via Waarneming.nl of via één van de mobiele apps in het veld, zoals ObsIdentify, ObsMapp of iObs.

Kunnen planten en dieren zich wel snel genoeg aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking? Met de app SnailSnap kan nu iedereen op een eenvoudige manier meehelpen aan onderzoek naar deze vraag.

Download de app, maak een foto van een tuinslak en verzamel zo gegevens over de kleur en de locatie van de slak. Dankzij de gegevens die jij samen met alle andere SnailSnap-gebruikers verzamelt kunnen wetenschappers van Naturalis onderzoeken of en hoe tuinslakken zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking.

De app is toegankelijk en makkelijk in gebruik. Je hoeft zeker geen slakkenexpert te zijn om de app te gebruiken. Lees de instructies en ga aan de slag!

Meer weten? Op de volgende pagina's vind je meer achtergrondinformatie.

Hoe doe je mee?

Waarom SnailSnap?

Hoe werkt SnailSnap?

Vragen, opmerking en tips kun je sturen naar niels.kerstes@naturalis.nl