HET KLIMAAT, STEDEN EN SLAKKENHUISJES

 

Klimaatverandering en verstedelijking zorgen voor een snel veranderende omgeving. In Nederland is de gemiddelde jaartemperatuur sinds 1950 met 1,5°C gestegen. Verstedelijking zorgt lokaal zelfs voor grotere temperatuurstijgingen en droogte. Planten en dieren moeten zich aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. Maar kunnen zij dit wel snel genoeg?

De gewone tuinslak (wetenschappelijke naam: Cepaea nemoralis) is een algemene soort in Nederland. Tuinslakken komen in veel verschillende kleurvormen voor. De kleur van het huisje van de tuinslak bepaalt mede hoe goed de slak om kan gaan met hitte en droogte. Slakken met lichtere huisjes zullen bijvoorbeeld minder snel oververhit raken in de volle zon. Door klimaatverandering en verstedelijking wordt het dus steeds warmer in Nederland. Betekent dit dat tuinslakken daardoor ook lichter van kleur worden?

Dat is één van de vragen die we hopelijk met jouw hulp kunnen beantwoorden.

  

Citizen science

SnailSnap is een citizen science-project. Bij citizen science, of burgerwetenschap, werken vrijwilligers en wetenschappers samen om onderzoeksvragen te beantwoorden. Door zo veel mogelijk mensen bij een project te betrekken is het mogelijk grote aantallen gegevens te verzamelen. Daarnaast vergroot citizen science de betrokkenheid van het publiek bij wetenschappelijke projecten. Dankzij SnailSnap kunnen mensen actief zelf bijdragen aan onderzoek, in contact komen met wetenschappers en meer inzicht krijgen in de natuur.

 

Waarom tuinslakken?

Je denkt misschien: waarom richt het onderzoek zich op tuinslakken? Hier zijn een aantal goede redenen voor:

  • tuinslakken komen bijna overal in Nederland voor
  • daarnaast leven ze ook op veel verschillende locaties: in tuinen, bossen, parken, grasvelden...
  • ze zijn niet al te klein en daardoor goed te vinden
  • ze lopen niet hard weg als je een foto van ze wil maken
  • biologen doen al heel lang onderzoek naar tuinslakken. Het is daardoor mogelijk om een goed beeld te krijgen van hoe de slakken in de loop van de tijd veranderd zijn.
  • De kleur van het huisje van een tuinslak is erfelijk bepaald. Het is ook bekend welke genen er betrokken zijn bij het ontstaan van de kleur van het slakkenhuisje. Dit is heel erg handig: je hoeft alleen naar de kleur van het huisje te kijken om te weten welke genen de slak heeft.

 

 

Download SnailSnap

Hoe doe je mee?

Hoe werkt SnailSnap?

Vragen, opmerking en tips kun je sturen naar niels.kerstes@naturalis.nl