Tentakel 39

Tentakel 39
Nummer 39 - 22 februari 2018

 

5000-soortenjaar Hollandse Duinen op stoom

In de eerste twee maanden van het 5000-soortenjaar Hollandse Duinen is inmiddels het vrij ongelofelijke aantal van 1794 gehaald. Hieronder bevinden zich 160 vogels, 361 vaatplanten, 271 paddenstoelen en 120 weekdieren (veel mariene mollusken). Daarnaast zijn er door het zachte weer ook al heel veel insecten gevonden.

Nog niet al deze waarnemingen zijn gevalideerd en ongetwijfeld gaan er soorten afvallen doordat deze verkeerd zijn gedetermineerd of omdat bewijs ontbreekt. Vooral bij insecten geldt dat waarnemingen van zeldzame of minder bekende soorten zonder foto waardeloos zijn.

Vanaf maart gaan verschillende studenten aan de gang met pot-, malaise- en boomvallen wat ongetwijfeld een toevloed aan nieuwe insecten zal opleveren. Voor het najaar zijn we nog op zoek naar studenten die willen helpen bij de bemonstering en het uitwerken van het materiaal. Boomvallen zijn overigens vallen die je in de boom hangt - je kan er geen bomen mee vangen.

Nieuwtjes over het project en een overzicht van alle excursies is te vinden op 5000soortenjaar.nl. De project pagina is te vinden op hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php.

De lijst van excursies wordt komende maanden steeds verder aangevuld. De eerstvolgende excursies die worden gehouden zijn een mossen- en korstmossenexcursie in Lentevreugd, een vogelexcursie in de Duivenvoordse-Veenzijdse Polder en een hommelexcursie in het Meijendel. Opgave (verplicht) via 5000soortenjaar.nl/agenda/. Alle ongewervelden-excursies zullen ook opgenomen worden in de Tentakelagenda.

Wil je ook in het gebied aan de slag of heb je verzoeken voor bijzondere bemonsteringsmethoden neem dan contact op met vincent.kalkman@naturalis.nl.

Vincent Kalkman

top

Oproep: Kopij voor Natuurhistorisch Maandblad

Het Natuurhistorisch Genootschap zoekt auteurs die artikelen kunnen aanleveren voor het Maandblad.

Onderwerpen met een relatie tot Limburgse gebieden en soorten genieten de voorkeur, maar ook onderzoek elders komt in aanmerking.

Voor 2018 staat onder andere een special over de Piepert / Eyserbos op het programma. Onderzoekers die daar aan zouden willen bijdragen kunnen ook contact opnemen.

Voor meer informatie: Olaf Op den Kamp.

top

Studiedag: Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie


De Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie organiseert op zaterdag 10 maart de jaarlijkse landelijke studiedag.

Deze zal gehouden worden in Theater Kikker in Utrecht.

Het programma start om 10.30 uur (zaal open om 10.00 uur) en duurt tot 16.00 uur.


Programma

10:00 Aankomst (koffie staat klaar)
10:30 Opening dagvoorzitter
10:35 Roy van Grunsven - Meetnet Libellen
10:55 Geert De Knijf - Libellenonderzoek Oman
11:25 Koffiepauze
11:45 Florent Prunier - ROLA, the Andalusian Network for dragonfly observers: progress on Odonata recording
12:15 Algemene Ledenvergadering
12:45 Lunchpauze
13:30 Dominic Dijkshoorn - Watermijten op libellen
13:50 Wiebke Feindt - The genetics behind the northward expansion of the Scarlet Darter Crocothemis erythraea, Odonata: Libellulidae (Brullé, 1832)
14:10 Eric Roeland - REGUA, Brazilië
14:30 Theepauze
14:50 Tom Kompier - Libellen van Vietnam
15:20 KD Dijkstra - Nederland gidsland libellen
15:40 Potpourri
16:00 Afsluiting dagvoorzitter

top

Zomerbijeenkomst: Nederlandse Entomologische Vereniging

De 173e zomerbijeenkomst vindt van 25 tot 27 mei 2018 plaats in Nationaal park Hollandse Duinen i.o. Deze locatie is gekozen op verzoek van EIS Kenniscentrum Insecten dat in samenwerking met DUNEA en Staatsbosbeheer hier het 5000 soorten jaar organiseert.

Omdat er in de omgeving van het park geen groepsverblijven te vinden zijn maken we dit jaar gebruik van een Stayokay hostel in Noordwijk. Dit brengt met zich mee dat er drie maanden voor aanvang van de zomerbijeenkomst bekend moet zijn wie er wil overnachten. Dit betekent dat alle aanmeldingen uiterlijk 21 maart binnen moeten zijn. Aanmeldingen na deze datum kunnen niet meer worden verwerkt. Het is dus raadzaam om uw aanmelding zo spoedig mogelijk door te geven.

Meer informatie over de zomerbijeenkomst is te vinden op de website van de NEV.

top

Voorjaarsweekend: KNNV Landelijke Insectenwerkgroep

In het weekeinde van vrijdag 4 t/m zondag 6 mei 2018 houdt de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de KNNV haar voorjaarsweekend in de groepsaccomodatie Klein Drenthe, Schoolstraat 18, Holsloot. Holsloot heeft een mooie ligging ten opzichte van veel verschillende terreintypen. Zowel droge zand- als natte veengebieden, zoals het Mantingerzand en Bargerveen, kunnen op relatief korte afstand gevonden, wat interessant is voor veel verschillende insectengroepen.

Vrijdagavond om 20.00 uur wordt het weekeinde geopend, met een (digitale) dialezing en is er verder gelegenheid ervaringen uit te wisselen en/of kennis met elkaar te maken. Op zaterdag en zondag worden omliggende gebieden bezocht. Gezien de ligging van de het verblijf zullen zowel nattere als droge gebieden bezocht worden. Op zaterdagavond kunnen de vangsten en foto's van die dag gedetermineerd en bekeken worden. Het weekeinde eindigt op zondag 15.00 uur.

De kosten voor het weekend bedragen € 50,00. In deze kosten zijn inbegrepen: 2 overnachtingen, 2x ontbijt, avondeten zaterdag, koffie en thee. Ook niet leden van de LIW mogen een keer deelnemen zonder de verplichting lid te worden.

Voor nadere informatie en/of opgave kunt u terecht bij:

Arjan van der Veen: liw@knnv.nl, tel. 0320-246631 Koos van Brakel: tel. 0348-417032

top

Expositie: Everything that creeps

In de expositie "Everything that Creeps" - met tekeningen Hellen Abma - staan insecten centraal. Vanuit een grote verwondering voor de kleine dingen om je heen, de wens om goed te kijken en te kunnen doorgronden en daarmee óók een goede weergave op papier te kunnen maken, zoomt Hellen Abma in op de kleine dieren die ons dagelijks omgeven maar die niet vaak onze aandacht vangen. "Everything that Creeps" vertelt over samen kijken naar de natuur en het doorgeven van belangstelling voor hetgeen zich om je heen bevindt.

Met haar voorliefde voor figuratie en dieren, heeft Hellen Abma al langere tijd een fascinatie voor natuurhistorische- en anatomische musea. Speciaal voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam maakte ze nieuwe werken, waarin ze haar tekeningen combineert met vergrootglazen en bolle lijsten die lijken te fungeren als kabinetjes. Grote tekeningen verwerkt ze tot schoolplaten. Door deze manier van presenteren past het werk naadloos in het museum.

In de tekeningen worden onder andere inkt, stift en aquarelverf door elkaar gebruikt. Een afbeelding bestaat uit vele lagen zodat het soms net schilderijen lijken. In het handschrift van de kunstenaar is duidelijk haar achtergrond als beeldhouwer te herkennen, met een voorkeur voor sterke contouren en een scherp oog voor vorm en restvorm.

"Everything that Creeps - tekeningen van Hellen Abma" is te zien in de Haverhorst Vestibule van Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam van 20 april t/m 15 juni 2018.

Zie verder hetnatuurhistorisch.nl/exposities/

top

Nieuws van Bestuivers.nl

Drentse natuurbeheerders perken honingbij in
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Drenthe voeren vanaf dit jaar een strenger beleid ten aanzien van de plaatsing van bijenkasten op hun terreinen. Zij kiezen hiervoor om de bijzondere wilde bijenfauna op hun terreinen te beschermen, aangezien honingbijen concurreren met wilde bijen om voedsel. Dit meldde het Dagblad van het Noorden van 10 januari.

EIS Kenniscentrum Insecten vond verschillende bedreigde bijensoorten in het Dwingelderveld, één van de natuurgebieden waar het aantal bijenkasten nu verminderd wordt. Lees hier meer over dit onderzoek.


Ministerie presenteert Nationale Bijenstrategie
Vandaag ondertekende de Minister van LNV, Carola Schouten, samen met vele andere partijen de Nationale Bijenstrategie. Deze strategie moet er voor gaan zorgen dat in 2030 alle (wilde) bijen "duurzaam behouden en bevorderd zijn". Ook EIS Kenniscentrum Insecten heeft het document ondertekend, evenals onder andere Naturalis, De Vlinderstichting, Wageningen Universiteit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en diverse bedrijven en andere partijen.

Lees hier meer over de achtergronden van de Bijenstrategie, onder meer in interviews met Rijkswaterstaat en Landal Green Parks.

Het hele document van de Bijenstrategie is hier te downloaden.


Overige berichten
Menno Reemer

top

Lijst van beschermde Europese libellen verouderd

Goed natuurbeleid kan niet zonder gegevens over de verspreiding en trend van dieren en planten. Gelukkig is er een toenemend animo onder natuurliefhebbers om hieraan bij te dragen. Een samenwerking van een groot aantal vrijwilligers door geheel Europa heen heeft in 2015 geleid tot de publicatie van de atlas van de Europese libellen. In een recent verschenen wetenschappelijk artikel zijn de atlasgegevens van libellen geanalyseerd waarbij gekeken is naar de verspreiding van diversiteit in Europa. De hoogste diversiteit wordt gevonden in Centraal-Europa, en Nederland behoort voor libellen tot de soortenrijke landen van Europa.

Een vergelijking tussen de soorten die genoemd staan op de Europese habitatrichtlijn en op de Europese Rode lijst liet grote verschillen zien. De bedreigde soorten worden vooral gevonden in stromend water in het Middellandse Zeegebied, terwijl de beschermde soorten vooral in Midden- en West-Europa voorkomen. Dit verschil heeft een historische oorzaak. De lijst met beschermde soorten is gemaakt in de jaren 1980 toen de waterkwaliteit in Midden- en West-Europa erg slecht was, en veel van deze soorten dramatisch achteruit waren gegaan. Goed milieubeleid heeft gezorgd voor een sterke verbetering van de waterkwaliteit en tot een herstel van deze bedreigde soorten. In het Middellandse Zeegebied is de situatie echter verslechterd. Klimaatverandering en een sterke toename in de vraag naar water voor landbouw en drinkwater heeft geleid tot een achteruitgang van beken en rivieren. Zo worden op veel plekken tegenwoordig kleine beken bij de bron afgetapt voor bewatering van onder meer olijven. Helaas genieten veel van dit soort biotopen geen Europese bescherming, en laat het natuurbeleid van een deel van de landen in het Middellandse Zeegebied te wensen over.

De auteurs van het artikel stellen voor om de lijst Europees beschermde libellen uit te breiden met een aantal soorten die karakteristiek zijn voor beken en rivieren in het Middellandse Zeegebied. Het gaat daarbij om een uitbreiding en niet om een vervanging van bestaande soorten. De soorten die reeds op de lijst staan zijn waardevolle indicatoren van bijzondere natuur in Centraal-Europa. Aanpassingen van de lijsten van beschermde soorten is echter een Europese aangelegenheid waarbij allerlei economische motieven een rol spelen. De vrees is dan ook dat een betere Europese bescherming van beken en rivieren in het Middellandse Zeegebied op zich zal laten wachten.

Het artikel "Diversity and conservation of European dragonflies and damselflies (Odonata)" is hier te downloaden.

Bron:

Vincent J. Kalkman, J.-P. Boudot, R. Bernard, G. De Knijf, F. Suhling & T. Termaat 2018 Diversity and conservation of European dragonflies and damselflies (Odonata)
Hydrobiologia

top

Nieuw overzichtswerk Europese wespbijen

Wespbijen (genus Nomada) zijn koekoeksbijen die hun eieren leggen in de nesten van andere bijen. Door hun korte beharing en vaak wespachtige kleurpatronen doen ze aan wespen denken. Uit Nederland zijn 48 soorten wespbijen bekend. Dit lijkt aardig wat, maar het is peanuts vergeleken met de 208 die uit heel Europa bekend zijn.

Al deze soorten komen aan bod in een zojuist verschenen overzichtswerk van de hand van Jan Smit. Niet alleen alle reeds bekende soorten worden in dit boek behandeld, maar ook maar liefst 23 voorheen onbekende soorten worden nieuw voor de wetenschap beschreven!

Wespbijenspecialist Jan Smit heeft zich jarenlang toegelegd op het bestuderen van de Europese wespbijen. Menig vakantie is opgeofferd aan het verzamelen van nieuw onderzoeksmateriaal in Europese uithoeken. Het resultaat mag er zijn. Determinatiesleutels, voorzien van gedetailleerde kleurenfoto's, maken het mogelijk om alle 208 soorten op naam te brengen. Elke soort krijgt daarnaast een eigen bespreking van de kenmerken en de verspreiding in Europa.

Dit werk mag in de boekenkast van serieuze bijenliefhebbers niet ontbreken!

Voor meer informatie en bestelling klik hier.

Smit, J. 2018
Identification key to the European species of the bee genus Nomada Scopoli, 1770 (Hymenoptera: Apidae), including 23 new species
Entomofauna Monographie 3: 1-253

top

Kijk op Exoten 22

In dit 22e nummer van Kijk op Exoten onder meer het nieuws over de Japanse kever (Popillia japonica) en over de enorme toename van Amerikaanse zwaardschedes (Ensis leei) op het strand.

Op de laatste pagina van de nieuwsbrief zie je hoe je je ook aan kunt melden.

Kijk op Exoten 22 is hier te downloaden.

top

Drie nieuwe wantsen op licht in Brunssum

Het loont de moeite om bij het onderzoeken van nachtvlinders op licht ook op andere soortgroepen te letten.

In de afgelopen jaren heeft Gerard Lommen in Brunssum bij zijn vanglamp ook wantsen gefotografeerd. Daar blijken maar liefst drie nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna bij te zijn: Dicyphus escalerae, Orthotylus caprai en Phoenicocoris dissimilis.

Bron:
Aukema, B. & G. Lommen 2017
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen VIII (Hemiptera: Heteroptera)
Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 101-106

Foto: Gerard Lommen

top

Nieuwe slankpootvlieg Campsicnemus pusillus

Bij een vliegenonderzoek op 200 locaties in Nederland werd de slankpootvlieg Campsicnemus pusillus aangetroffen, een nieuwe soort voor Nederland.

Dit vliegje werd op een viertal vochtige locaties in Gelderland en Overijssel gevonden.

De slankpootvliegen zijn in Nederland nog relatief slecht onderzocht en er worden nog diverse soorten verwacht.

Bron:
Wind, J. & M. Pollet 2017
Campsicnemus pusillus, een nieuwe slankpootvlieg voor Nederland (Diptera: Dolichopodidae)
Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 73-81

Foto: Jan Wind

top

Pacifische watervlo Aoroides semicurvatus in Oosterschelde

Op 11 november 2017 werd een enkel exemplaar van de Pacifische vlokreeft Aoroides semicurvatus gevonden tussen exotische roodwieren in de Oosterschelde. Dit is de eerste melding van deze vlokreeft in Nederland.

In Europa is de soort uitsluitend in Frankrijk gevonden. Nadien werd ze op nog drie locaties in de Oosterschelde aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk is de vlokreeft met schelpdieren geïntroduceerd in Nederland.

Bron:
Faasse, M.A., L. Verboom & L. van der Loos 2018
De Pacifische vlokreeft Aoroides semicurvatus in Nederland
Macrofaunanieuwsmail 140: 21-23

Foto: Marco Faasse

top

Kosmopolitische stofluis Psoquilla marginepunctata

De stofluis Psoquilla marginepunctata is een kosmopolitisch voorraadinsect dat al lang te boek stond als 'te verwachten' voor ons land.

In 2017 werden exemplaren op een bedrijf in Leeuwarden verzameld van een lading voedsel.

Bron:
Noordijk, J., Th. Heijerman & M. Brooks 2017
De kosmopolitische stofluis Psoquilla marginepunctata voor het eerst gevonden in Nederland (Psocodea: Psoquillidae)
Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 33-39.

Foto: Theodoor Heijerman

top

Broekbijvlieg Eristalis obscura duikt op in de Meinweg

Zweefvliegen van het genus Eristalis zijn algemene bijachtige bloembezoekers. Ze zijn niet altijd makkelijk op naam te brengen.

Tot voor kort waren twaalf soorten voor Nederland bekend. Daar is nu de broekbijvlieg Eristalis obscura bijgekomen.

In 2017 werd de soort op twee verschillende dagen aangetroffen op de Meinweg in Limburg, wat doet vermoeden dat zich hier een populatie bevindt.

Bron:
Bot, S. 2017
De broekbijvlieg Eristalis obscura nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae)
Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 25-32

Foto: Sander Bot

top

De zwaardwesp Ibalia jakowlewi

Sinds de eerste vondst van de houtwesp Tremex fuscicornis in de jaren 1990 werden successievelijk ook diverse parasieten van deze houtborende wesp gevonden.

Na maar liefst drie soorten uit het genus Megarhyssa is nu ook Ibalia jakowlewi aangetroffen, in het natuurgebied de Reuselse Moeren.

Bron:
Mol, A.W.M. 2017
De zwaardwesp Ibalia jakowlewi in Nederland (Hymenoptera: Ibaliidae)
Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 41-46

Foto: Tineke Cramer

top

Eerste vondst van de houtkever Lymexylon navale sinds 1922

Van de houtbewonende kever Lymexylon navale waren tot nu toe slechts twee zekere waarnemingen uit Nederland bekend.

Begin april 2015 werden in een nieuwbouwhuis in Giethoorn een aantal dode kevers gevonden waaronder deze soort. In 2016 en 2017 werden vervolgens twaalf exemplaren aangetroffen op Landgoed De Velhorst in de gemeente Lochem.

Omdat de soort de laatste jaren al vaker vlak over de grens in Duitsland werd gezien zijn deze vondsten niet geheel onverwacht.

Bron:
Burgers, J. & Th. Heijerman 2018
Lymexylon navale (Coleoptera: Lymexylidae) opnieuw gevonden in Nederland, met aantekeningen over de vermeende schadelijkheid
Entomologische Tabellen 78 (1): 22-31: 41-46

Foto: Theodoor Heijerman

top

Agenda t/m mei 2018
1 maart Lezing Wantsen en lieveheersbeestjes Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
3 maart Sektie Everts, Jubileumbijeenkomst Nederlandse Entomologische Vereniging
8 maart Symposium Ecologie en de praktijk Ecologica
9 maart Determinatiedag sprinkhanen Naturalis / EIS Kenniscentrum Insecten
10 maart Studiedag Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie deze nieuwsbrief
12 maart Ledenavond Wantsen en boktorren Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
17 maart Mierenwerkgroep, Studiedag Nederlandse Entomologische Vereniging
17 maart Sectie Ter Haar, Determinatiedag Nederlandse Entomologische Vereniging
17 maart Vlaamse libellenstudiedag Libellen Vereniging Vlaanderen vzw
17 maart ANEMOON-dag 2018 Stichting ANEMOON
19 maart Werkavond mollusken determineren Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
24 maart Macrofauna inventarisatie Nationaal Park Hollandse Duinen 5000-soortenjaar
24 maart 68e verenigingsdag Nederlandse Malacologische Vereniging
25 maart Pissenbeddenexcursie Froidchapelle Werkgroep voor landpissebedden van België
28 maart Lezingen Waterwantsen / Planten en wantsen Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
4 april Bijeenkomst Sectie Snellen Nederlandse Entomologische Vereniging
7 april Excursie Petit Gravier / Lanaye (watermollusken) Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
10 april Hommels herkennen in Meijendel 5000-soortenjaar
14 april Hommels inventariseren Nationaal Park Hollandse Duinen 5000-soortenjaar
14 april Voorjaarsexcursie Sectie Hymenoptera Nederlandse Entomologische Vereniging
15 april Hommels leren herkennen in Lisse 5000-soortenjaar
15 april Pissenbeddenexcursie Ciney Werkgroep voor landpissebedden van België
19 april Lentebijeenkomst, Algemene Ledenvergadering Nederlandse Entomologische Vereniging
21 april 69e verenigingsdag Nederlandse Malacologische Vereniging
23 april Werkavond mollusken determineren Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
4-6 mei Voorjaarsweekend KNNV Landelijke Insectenwerkgroep deze nieuwsbrief
5 mei Pissenbeddenexcursie Beringen Werkgroep voor landpissebedden van België
10-13 mei Bodemdierenkamp Jeugdbond voor Natuur-en milieustudie 5000-soortenjaar
10-13 mei Sectie Diptera, Dipteraweekend Nederlandse Entomologische Vereniging
12 mei Sektie Everts, Voorjaarsexcursie Nederlandse Entomologische Vereniging
13 mei Wantsen inventariseren in Noordwijk en Lisse 5000-soortenjaar
14 mei Werkavond mollusken determineren Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
19 mei Molluskenexcursie Bemelerberg Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
25-27 mei 5000-soortenjaar: inventarisatie weekend vorige Tentakel
25-27 mei 173e Zomerbijeenkomst - Hollandse Duinen Nederlandse Entomologische Vereniging
25-27 mei Inventarisatieweekend Hollandse Duinen Nederlandse Malacologische Vereniging
26 mei 70e verenigingsdag Nederlandse Malacologische Vereniging
27 mei Vlinders in Lentevreugd 5000-soortenjaar

top

Van de redactie

Dit is het negenendertigste nummer van Tentakel, de digitale nieuwsbrief over ongewervelde dieren. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig naast de reguliere papieren EIS-nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief is plaats voor allerlei korte berichten die het onderzoek aan ongewervelden in Nederland aangaan: berichten van het EIS-bureau, oproepen, bijzondere en fenologische waarnemingen, aankondiging van rapporten en boeken en een activiteitenagenda. Ook al uw bijdragen zijn welkom. U kunt deze sturen naar eis@naturalis.nl.

De nieuwsbrief is opgezet als Internetpagina (in HTML) en kan in de meest gangbare e-mailprogramma's worden gelezen. Met de berichtopmaak/e-mailindeling ingesteld op (originele) HTML ziet u behalve tekst ook plaatjes en kunt u via de blauwe links eenvoudig alleen dat nieuws er uit pikken dat u interesseert. Mocht u problemen hebben met het instellen van het HTML-formaat in uw e-mailprogramma schroom dan niet en neem gerust contact op. Of probeer het hier met uw webbrowser. Hier zijn ook alle reeds verschenen nummers beschikbaar.

Mocht u geen belangstelling (meer) hebben voor deze nieuwsbrief: een retour-mailtje naar dit adres is voldoende om uw e-mailadres te verwijderen van deze mailinglist. Aanmelden op dit adres is vanzelfsprekend ook mogelijk.

U kunt onze nieuwtjes volgen door u aan te melden via onze pagina op Facebook.

Ed Colijn

top

Index

De reeds verschenen nummers van Tentakel.

Tentakel 69 - 12 april 2023
Tentakel 68 - 22 februari 2023
Tentakel 67 - 15 december 2022
Tentakel 66 -18 oktober 2022
Tentakel 65 - 30 augustus 2022
Tentakel 64- 14 juni 2022
Tentakel 63 - 14 april 2022
Tentakel 62 - 20 januari 2022
Tentakel 61 - 15 december 2021
Tentakel 60 - 13 oktober 2021
Tentakel 59 -23 april 2021
Tentakel 58 - 13 april 2021
Tentakel 57 - 17 februari 2021
Tentakel 56 - 5 januari 2021
Tentakel 55 - 20 oktober 2020
Tentakel 54 - 25 augustus 2020
Tentakel 53 - 7 juli 2020
Tentakel 52 - 1 mei 2020
Tentakel 51 - 25 februari 2020
Tentakel 50 - 1 januari 2020
Tentakel 49 - 22 oktober 2019
Tentakel 48 - 27 augustus 2019
Tentakel 47 - 10 juli 2019
Tentakel 46 - 9 mei 2019
Tentakel 45 - 13 maart 2019
Tentakel 44 - 1 januari 2019
Tentakel 43 - 24 oktober 2018
Tentakel 42 - 22 augustus 2018
Tentakel 41 - 26 juni 2018
Tentakel 40 - 1 mei 2018
Tentakel 39 - 22 februari 2018
Tentakel 38 - 1 januari 2018
Tentakel 37 - 13 november 2017
Tentakel 36 - 5 september 2017
Tentakel 35 - 12 juli 2017
Tentakel 34 - 15 mei 2017
Tentakel 33 - 16 maart 2017
Tentakel 32 - 25 januari 2017
Tentakel 31 - 25 oktober 2016
Tentakel 30 - 21 juli 2016
Tentakel 29 - 25 mei 2016
Tentakel 28 - 24 maart 2016
Tentakel 27 - 18 januari 2016
Tentakel 26 - 16 december 2015
Tentakel 25 - 25 september 2015
Tentakel 24 - 6 augustus 2015
Tentakel 23 - 4 juni 2015
Tentakel 22 - 22 april 2015
Tentakel 21 - 26 februari 2015
Tentakel 20 -17 december 2014
Tentakel 19 -12 juni 2014
Tentakel 18 -20 maart 2014
Tentakel 17 -19 december 2013
Tentakel 16 - 2 november 2013
Tentakel 15 - 25 juli 2013
Tentakel 14 - 2 mei 2013
Tentakel 13 - 14 januari 2013
Tentakel 12 - 14 december 2012
Tentakel 11 - 19 juli 2012
Tentakel 10 - 8 mei 2012
Tentakel 9 - 8 maart 2012
Tentakel 8 - 1 december 2011
Tentakel 7 - 28 juli 2011
Tentakel 6 - 6 april 2011
Tentakel 5 - 23 december 2010
Tentakel 4 - 15 november 2010
Tentakel 3 - 15 september 2010
Tentakel 2 - 10 augustus 2010
Tentakel 1 - juli 2010